Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

AXUDAS INJUVE PARA A CREACIÓN NOVA

O Instituto da Xuventude convoca axudas económicas para favorecer o traballo de mozos creadores, coa finalidade de fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra, á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, mediante a axuda a proxectos a desenvolver durante o ano 2015 no ámbito das artes visuais, escénicas, musicais, literarias, así como nos do deseño e o cómic e ilustración, con proxección suprautonómica, nacional ou internacional a través das seguintes liñas de actuación:
a) Producción de obra. Admitiranse proxectos a realizar con lliberdade de formación e técnica nos ámbitos creativos anteriormente sinalados.
b) Mobilidade de obra producida e/ou creadores. Admitiranse, proxectos de participación, xiras, ou residencias, que non teñan por obxecto cursar estudos regulados ou a obtención de titulación académica, en espazos especializados e acordes coa actividade para a que se solicita a axuda, situados fóra da Comunidade Autónoma de residencia, en ábmito nacional ou internacional, sendo imprescindible achegar carta de convite á participación ou aceptación, segundo o caso, asinada pola persoa responsable do evento ou espazo para o que se solicita a axuda.
c) Emprendimiento en espazos emerxentes de creación nova. Admitiranse proxectos de actividades puntuais e acoutados no tempo, que non signifiquen unha programación anual completa, con proxección suprautonómica, nacional ou internacional, a desenvolver en espazos xa existentes e que iniciasen a súa actividade. Non se admitirán proxectos de inicio de actividade económica ou empresarial.
d) Sala «Amadís» do Instituto da Xuventude. Admitiranse proxectos de comisariado de exposición, talleres de traballo, ou outras actividades de creación emerxente a densenvolver en agrupación ou colectivo na sala.
REQUISITOS:
Mozas e mozos de nacionalidade española e todas aquelas con residencia legal en España, que non superen os 30 anos de idade, nos supostos a) e b), ou os 35 nos supostos c) e d) o día 31 de decembro de 2014.
CONTÍA:
A contía individualizada das axudas non poderá superar o importe de 6.000 euros nos supostos a) e b) e de 10.000 euros nos supostos c) e d), e deberá representar como mínimo o 75% do custo total do proxecto.
O PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES ESTARÁ ABERTO ATA O 28 DE XULLO DE 2014.
MÁIS INFORMACIÓN:
* BOE do 8 de xullo de 2014 ou
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-de-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2014

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email