Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Aproveitamento do dominio público local.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral.
Aproveitamento do dominio público local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email