Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

A Aula de Educación Municipal de Arzúa abre unha nova convocatoria formativa para este curso

Exames Aula Educación Adultos 29-01-2016 (2)

O Concello de Arzúa reforza o seu compromiso continuo de traballo no eido da educación a través da Aula de Educación Municipal ofrecendo para este segundo cuadrimestre, que dará comezo o vindeiro día 15 de febreiro, a posibilidade de preparar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria por módulos ou ben mediante as probas libres que convoca a Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Dende o Concello de Arzúa son conscientes da importancia que ten a formación permanente ao longo de toda a vida, xa que posibilita un maior desenvolvemento persoal e profesional dos cidadáns; de aí a súa forte aposta por manter un servizo que xa o pasado venres, día 29 de xaneiro, lle permitiu a numerosos alumnos rematar o primeiro cuadrimestre dos cursos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria.

Asemade, este venres día 5 dará comezo o curso para a preparación das Competencias Clave, que son un requisito formativo indispensable para aquelas persoas que queiran optar ao Certificado de Profesionalidade e non teñan a formación básica inicial que lles permita o acceso directo. Tamén son indispensables para optar á realización das especialidades formativas que convoca o INEM, como por exemplo a «Atención sociosanitaria en persoas dependentes en institucións sociais», «Servicios de restaurante, bar e cafetería», «Cociña» e un longo etc.

Estas competencias clave comprenden un conxunto de contidos xerais de formación básica en diferentes áreas de coñecemento e son un instrumento para crear oportunidades de aprendizaxe para as persoas que carecen delas.

Os prazos de matrícula para a realización destes cursos están abertos dende onte, día 1 de febreiro, recordándolle aos interesados que a poden formalizar tamén nos cursos que deron comezo no pasado mes de setembro e que son «Preparación das Probas de Acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior» e «Programa EBI, Ensinanzas Básicas Iniciais», que contempla lectura, escritura, cálculo e os Talleres de Atención e Memoria para maiores de 60 anos e persoas aqueixadas de Alzheimer ou demencia senil.

Ser constante, asimilar a información e repasar son as claves que recomendan dende a Aula de Educación de Adultos aos alumnos que están interesados en formalizar a matrícula no curso «Preparación das probas para a obtención do título de graduado en educación sencundaria» e que constitúe unha vía extraordinaria para acceder á titulación basica oficial do sistema educativo, permitindo ademais a continuación de estudos de Bacharelato ou de Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional.

Para formalizar a matrícula ou solicitar información, os interesados deberán acudir á Aula de Educación de Adultos, sita no Edificio Multiusos «Terra do Queixo», 1º andar ou chamar ao número de teléfono 981 500 222.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email