Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Modificación puntual 02 do PXOM no núcleo rural de A Igrexa – San Salvador

Ábrese o prazo de información pública durante dous meses, a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (Publicado número 255 o día 21-12-2020) para que se presenten as alegacións que se consideren pertinentes. Para ver a documentación completa referente a este expediente podese consultar neste enlace:  Documentación modificación puntual

  • Coa aprobacion inicial suspéndense os procedementos de outorgamento de licenzas para os ámbitos afectados, cunha duración máxima de dous anos contados desde a aprobación inicial polo Pleno, suspensión que se extinguirá en calquera caso coa aprobación definitiva.
  • Mentres dure a suspensión de licenzas poderán autorizarse usos e obras provisionais nos termos do artigo 89 da Lei do solo de Galicia.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email