Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Modificación puntual 02 do PXOM no núcleo rural de A Igrexa – San Salvador

Ábrese o prazo de información pública durante dous meses, a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (Publicado número 255 o día 21-12-2020) para que se presenten as alegacións que se consideren pertinentes. Para ver a documentación completa referente a este expediente podese consultar neste enlace:  Documentación modificación puntual

  • Coa aprobacion inicial suspéndense os procedementos de outorgamento de licenzas para os ámbitos afectados, cunha duración máxima de dous anos contados desde a aprobación inicial polo Pleno, suspensión que se extinguirá en calquera caso coa aprobación definitiva.
  • Mentres dure a suspensión de licenzas poderán autorizarse usos e obras provisionais nos termos do artigo 89 da Lei do solo de Galicia.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email